2012    Hlavný stan S5
Ati a jeho brúska
Ešte chvíľu a hotovo
Ešte kúsok plechu
Ešte strecha
Hotovo
Hotovo2
Hotovo3
Keď jeden maká
Konštrukcia hotová
Majster natierač
Mirec a foto
Okná komplet
Okná komplet2
Pokračujeme
Prvé okno
Už len dvere
Už len dvere2
Už len dvere3
Začína rásť
Začíname so strechou
Začíname zakrývať
Šicko reže
Šicko reže2
Šicko reže3

S5