logo SKAR-NT    
    Pod značkou SKAR-NT, začal náš Shooting team písať svoju históriu v roku 2009 na strelnici v Novom Tekove, kde sa pár priaznivcov dynamickej streľby začalo stretávať a porovnávať si svoje strelecké zručnosti a skúsenosti.

     V roku 2010 sme zorganizovali niekoľko streleckých podujatí pod názvom Tekovská liga. Po úspechu prvého ročníka, ktorý sa dostal do povedomia strelcov z celého Slovenska, každoročne organizujeme a zabezpečujeme akcie a súťaže v dynamickej streľbe - Tekovskú ligu. Od roku 2013 je náš klub členom Slovenskej asociácie dynamickej streľby (SADS).

     Cieľom a poslaním Shooting teamu je napĺňať záujmy občanov SR v oblasti kultúry v streleckom športe v disciplínach podľa pravidiel International Practical Shooting Confederation (IPSC).

     Svojou činnosťou propagujeme zmysel dynamickej streľby ako športovej disciplíny, ktorá v sebe spojuje prvky športu a použitia zbraní pri čo najväčšom možnom napodobení reálnej situácie – streleckého stretnutia. Vedieme našich členov k bezpečnému a pohotovému zaobchádzaniu so strelnými zbraňami, k napĺňaniu základnej myšlienky IPSC – Diligentia, Vis, Celeritas (DVC) - presnosť, sila, rýchlosť.

     Strieľame na strelnici Horáreň Nový Tekov, ktorá sa nachádza v Levickom okrese neďaleko atómovej elektrárne Mochovce.


Predpoveď počasia v blízkosti našej strelnice