2017    1. kolo TL S5
Akcia na stage č. 1
Akcia na stage č. 3
Bratia a Robo
Csilla
Dvaja Peťovia
Naši helpri
PR Andy a stage č. 4
PR Asi sa pripravujeme
PR Peťo a stage č. 4
PR Stage č. 1 Zdeno
PR Stage č. 1
PR Stage č. 2 a briefing
PR Stage č. 2
PR Stage č. 4
PR Stage č. 5
PR Stage č. 6
PR Stage č.5 Robo
Pod vežami je teplo
RO Marián a briefing
RO Michal a briefing
RO Peťo a jeho strelec
RO Peťo so strelcom
Robo s Mirom
Sebi a pitný režim
Sebiho gule
Stages č. 2 a strelci
Stages č. 4 a strelci
Sám vojak v poli
Víťazi production
Víťazi senior
Víťazi standard
Ákoš
Šaňo a jeho družina
Štatista v akcii

S5