2017    3. kolo TL S5
BL je BL
Bože dokážem to
Bratia v zbrani
Bum bum
Bum
Cez okno
Hodnotenie č. 3
Krátka porada
Load And Make Ready
Na budúce hodím
Príprava 1
Príprava na č. 3
Príprava
S vežami
Senior Karol
Signature
Stage č. 1
Stage č. 2
Stage č. 3
Stage č. 4
Stage č. 5
Standby
Super senior Cyro
Sústredenie
TOP Pruduction
TOP Standard
Toto je 15 cm
Za stoličkou
Zase ty
Zme še pobavili
Čakanie na rad
Čo si spravil
Ďalší na holenie
Žena a zbraň

S5