2017    Turček S5
Jackie ako RO
Partička zo strelnice
RO a strelec
RO a strelec2
RO a strelec3

S5