2018    1. kolo Turček S5
Aj RO strieľa
Akčný Peťo
Jackie ako RO
Jackie v akcii
Jackie v akcii2
Len sa škerte
Miňo v akcii
Náladička pred streľbou
Opičky za chrbtom
Peťo a jeho strelec
Peťo a pozorné oko
Peťo a pozorné oko2
Peťo ako zelený RO
Peťo v akcii
Pomáhame aj v Turčeku
Pozorné oko RO
Príprava Peťa
RO sústredenie
Tímová práca
Tímová práca2
Zelený a modrý

S5