2018    2. kolo TL S5
Ako na pláži
Ale som to dala
Asi sú bratia
Bratia v tiku
Chvíľa oddychu
Hodnotenie v tieni
Hodnotenie v tieni2
Hodnotenie
I am ready
Jackie a Janči
Karol a relax
Naše ladies
Peťov briefing
Peťov briefing2
Pohodička
Pohodička2
Pohodička3
Posedenie pri prameni
Píp
RO a ARO
Revolveristi
Samotná príprava
Samotná príprava2
Samotná príprava3
Samotná príprava4
Signature
Sťahovanie národov
Tím Warriors
Tím Warriors2
Warriors a príprava
Začíname poučením
Zsolt so strelcom
Zsolt so strelcom2
Čakanie na dážď

S5